นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Cornea External Diseases and Refractive Surgery University of California, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์