นพ. อรรถ นิติพน

กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, German, Thai

การศึกษา

BBBB
Bachelor of Business Administration in General Management มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ International College of Surgeons, United States
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Fellow of The American College of Surgeons (FACS) The American College of Surgeons, United States
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์ Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
2021 EWMA & Journes Cicatrisations Virtual Conference The European Wound Management Association, เดนมาร์ก
BBBB
TOKYO JAPAN TOKYO JAPAN, ญี่ปุ่น
BBBB
2020 Virtual Conference of the European Wound Management Association EWMA 2020
Loading

Loading Schedule..

นพ. อรรถ นิติพน