นพ. อรรถ นิติพน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2020 Virtual Conference of the European Wound Management Association, EWMA 2020, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. อรรถ นิติพน
Thursday
24 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
25 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
26 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
27 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
28 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
29 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
30 Jun
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
01 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
02 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
03 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
04 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
05 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
06 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
07 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
08 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
09 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
10 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
11 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
12 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
13 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
14 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
15 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
16 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
17 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
18 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
19 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
20 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
21 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
22 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
23 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
24 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
25 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
26 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
27 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
28 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
29 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
30 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
31 Jul
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
01 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
02 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
03 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
04 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
05 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
06 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
07 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
08 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
09 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
10 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
11 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
12 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
13 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
14 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
15 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
16 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
17 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
18 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
19 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
20 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
21 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
22 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
23 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Tuesday
24 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Wednesday
25 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Thursday
26 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Friday
27 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Saturday
28 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Sunday
29 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
Monday
30 Aug
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)