นพ. อรรถ นิติพน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อรรถ นิติพน