ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร
นอนกัดฟัน
ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ: เครื่องมือในปากรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น /นอนกรน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ทันตแพทยสภา
BBBB
Diplomate of the Orofacial Pain American Board of Orofacial Pain, United States
BBBB
TMJ & Craniofacial Pain University of Minnesota School of Dentistry, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา