ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, ทันตแพทยสภา
BBBB
Diplomate of the Orofacial Pain, American Board of Orofacial Pain, United States
BBBB
TMJ & Craniofacial Pain, University of Minnesota School of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกรนอนกัดฟันทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ: เครื่องมือในปากรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น /นอนกรน
Loading

Loading Schedule..