พญ. อธิชา เอกอมรพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. อธิชา เอกอมรพันธ์
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์