นพ. อรุณ ชัชเดล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), M S Ramaiah Medical College, Bangalore University, อินเดีย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. อรุณ ชัชเดล
พุธ
04 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
30 ต.ค.