นพ. อรุณ ชัชเดล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), M S Ramaiah Medical College, Bangalore University, India
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะห้วใจล้มเหลวการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
Loading

Loading Schedule..