พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Post-Doctoral Research Fellow in Ophthalmology Columbia University in the City of New York, United States
BBBB
Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Loading

Loading Schedule..

พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล