พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล
เสาร์
26 มิ.ย.
Eye Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Eye Center
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Eye Center
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Eye Center
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Eye Center
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Eye Center
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
Eye Center
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Eye Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Eye Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Eye Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Eye Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Eye Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Eye Center
จันทร์
30 ส.ค.