พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Post-Doctoral Research Fellow in Ophthalmology, Columbia University in the City of New York, United States
BBBB
Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Loading

Loading Schedule..