พญ. อารดา โตวิศิษฐชัย

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

พญ. อารดา โตวิศิษฐชัย