พญ. อารดา โตวิศิษฐชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..