นพ. อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จักษุวิทยา, แพทยสภา
BBBB
Retina and Vitreous, Royal College of Ophthalmologists of Thailand, Thailand
BBBB
Retina and Pediatric Retina Ophthalmology, University of Utah, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
จักษุวิทยา - จอประสาทตา

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719