นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Foot & Ankle Orthopaedic Surgery Research Fellowship Johns Hopkins University School of Medicine Department of Orthopaedic Surgery, United States
BBBB
Knee Surgery The Clinique du cedre, France
BBBB
Sports Medicine Lerdsin General Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา