นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา
Friday
18 Jun
Orthopedic Center
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Orthopedic Center
Monday
21 Jun
Orthopedic Center
Tuesday
22 Jun
Orthopedic Center
Wednesday
23 Jun
Orthopedic Center
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Orthopedic Center
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Orthopedic Center
Monday
28 Jun
Orthopedic Center
Tuesday
29 Jun
Orthopedic Center
Wednesday
30 Jun
Orthopedic Center
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Orthopedic Center
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Orthopedic Center
Monday
05 Jul
Orthopedic Center
Tuesday
06 Jul
Orthopedic Center
Wednesday
07 Jul
Orthopedic Center
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Orthopedic Center
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Orthopedic Center
Monday
12 Jul
Orthopedic Center
Tuesday
13 Jul
Orthopedic Center
Wednesday
14 Jul
Orthopedic Center
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Orthopedic Center
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Orthopedic Center
Monday
19 Jul
Orthopedic Center
Tuesday
20 Jul
Orthopedic Center
Wednesday
21 Jul
Orthopedic Center
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Orthopedic Center
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Orthopedic Center
Monday
26 Jul
Orthopedic Center
Tuesday
27 Jul
Orthopedic Center
Wednesday
28 Jul
Orthopedic Center
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Orthopedic Center
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Orthopedic Center
Monday
02 Aug
Orthopedic Center
Tuesday
03 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
04 Aug
Orthopedic Center
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Orthopedic Center
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Orthopedic Center
Monday
09 Aug
Orthopedic Center
Tuesday
10 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
11 Aug
Orthopedic Center
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Orthopedic Center
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Orthopedic Center
Monday
16 Aug
Orthopedic Center
Tuesday
17 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
18 Aug
Orthopedic Center
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Orthopedic Center
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Orthopedic Center
Monday
23 Aug
Orthopedic Center
Tuesday
24 Aug
Orthopedic Center
Wednesday
25 Aug
Orthopedic Center
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Orthopedic Center
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Orthopedic Center
Monday
30 Aug
Orthopedic Center