นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน
BBBB
Foot & Ankle Orthopaedic Surgery Research Fellowship, Johns Hopkins University School of Medicine Department of Orthopaedic Surgery, United States
BBBB
Knee Surgery, The Clinique du cedre, France
BBBB
Sports Medicine, Lerdsin General Hospital, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
Loading

Loading Schedule..