พญ. อภิญญา พราหมณี

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ The American Board of Pediatrics, United States
BBBB
Pediatric Cardiology Children Hospital of Michigan, United States
BBBB
Pediatrics Children Hospital of Michigan, United States
Loading

Loading Schedule..