นพ. อภินันท์ ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสตประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Otology and Neuro-otology, Michigan Ear Institute, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภินันท์ ณ นคร
อังคาร
03 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
04 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
06 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
07 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
11 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
13 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
14 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
18 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
20 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
21 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
25 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
27 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
28 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
01 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
03 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
04 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
08 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
10 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
11 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
15 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
17 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
18 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
22 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
24 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
25 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
29 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
ศุกร์
01 ต.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
เสาร์
30 ต.ค.