นพ. อภิมิตร โรจนวัฒน์ศิริเวช

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Pediatric Neurology King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. อภิมิตร โรจนวัฒน์ศิริเวช