นพ. อภิมิตร โรจนวัฒน์ศิริเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
Pediatric Neurology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..