นพ. อภิชาต วัลยะเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิชาต วัลยะเสวี
อาทิตย์
07 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
10 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
17 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
24 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
31 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
02 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
07 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
09 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
14 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
21 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
28 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
05 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
12 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
19 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
26 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
02 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
09 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
16 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
23 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center