นพ. อภิชาต วัลยะเสวี

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคภูมิแพ้
โรคหอบหืด
โรคภูมิคุ้ม
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
ทดสอบการแพ้ยาและอาหาร
ภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
ภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม
ภูมิแพ้อาหาร
วัคซีนภูมิแพ้
ลมพิษเรื้อรัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Hahnemann Medical College, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก American Board of Allergy and Immunology (1999-2009), United States
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต American Board of Internal Medicine (1995-2005), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ American Board of Internal Medicine (1994-2004), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (1991-2001), United States
BBBB
Allergy and Immunology Mayo Graduate School of Medicine, United States
BBBB
Critical Care Medicine University of Maryland, United States
BBBB
Pulmonary Disease State University of New York, United States
BBBB
Pulmonary Medicine State University of New York, United States
BBBB
Internal Medicine State University of New York, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. อภิชาต วัลยะเสวี