นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์
พุธ
28 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อังคาร
31 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
07 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
14 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
21 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อังคาร
28 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2