นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
พันธุกรรมด้านโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ University of Southern California, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ University of Southern California, United States
BBBB
Adult Congenital Heart Disease American Board of Internal Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน