นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
เสาร์
23 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
30 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
06 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
13 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
20 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
27 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
06 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
13 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
20 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
27 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
คลินิกหัวใจ