ทพ. อนุสรณ์ ศตวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, German Board of Orthodontics, Germany
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็กการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
Loading

Loading Schedule..