ดร. อนุสรณ์ พยัคฆาคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BBBB
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
Post Doctoral Residency Program, Cornell University, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Intership in Psychological, Virginia Commonwealth University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ดร. อนุสรณ์ พยัคฆาคม
อาทิตย์
01 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
02 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
09 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
16 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
23 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
30 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
06 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
13 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
20 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
27 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
04 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
11 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
18 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
25 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
01 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
08 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
15 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
22 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
29 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
06 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
13 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
20 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
จันทร์
27 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.