ดร. อนุสรณ์ พยัคฆาคม

จิตบำบัด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BBBB
B.B.A.(Business Computer) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
Post Doctoral Residency Program Cornell University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Intership in Psychological Virginia Commonwealth University, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..