ทพ. อมรเทพ วีระนิติเวชสาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

ทพ. อมรเทพ วีระนิติเวชสาร
Wednesday
05 May
Dental Center
Thursday
06 May
Dental Center
Friday
07 May
Dental Center
Saturday
08 May
Dental Center
Sunday
09 May
Monday
10 May
Dental Center
Tuesday
11 May
Dental Center
Wednesday
12 May
Dental Center
Thursday
13 May
Dental Center
Friday
14 May
Dental Center
Saturday
15 May
Dental Center
Sunday
16 May
Monday
17 May
Dental Center
Tuesday
18 May
Dental Center
Wednesday
19 May
Dental Center
Thursday
20 May
Dental Center
Friday
21 May
Dental Center
Saturday
22 May
Dental Center
Sunday
23 May
Monday
24 May
Dental Center
Tuesday
25 May
Dental Center
Wednesday
26 May
Dental Center
Thursday
27 May
Dental Center
Friday
28 May
Dental Center
Saturday
29 May
Dental Center
Sunday
30 May
Monday
31 May
Dental Center
Tuesday
01 Jun
Dental Center
Wednesday
02 Jun
Dental Center
Thursday
03 Jun
Dental Center
Friday
04 Jun
Dental Center
Saturday
05 Jun
Dental Center
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Dental Center
Tuesday
08 Jun
Dental Center
Wednesday
09 Jun
Dental Center
Thursday
10 Jun
Dental Center
Friday
11 Jun
Dental Center
Saturday
12 Jun
Dental Center
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Dental Center
Tuesday
15 Jun
Dental Center
Wednesday
16 Jun
Dental Center
Thursday
17 Jun
Dental Center
Friday
18 Jun
Dental Center
Saturday
19 Jun
Dental Center
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Dental Center
Tuesday
22 Jun
Dental Center
Wednesday
23 Jun
Dental Center
Thursday
24 Jun
Dental Center
Friday
25 Jun
Dental Center
Saturday
26 Jun
Dental Center
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Dental Center
Tuesday
29 Jun
Dental Center
Wednesday
30 Jun
Dental Center
Thursday
01 Jul
Dental Center
Friday
02 Jul
Dental Center
Saturday
03 Jul
Dental Center
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Tuesday
06 Jul
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Dental Center
Friday
09 Jul
Dental Center
Saturday
10 Jul
Dental Center
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Tuesday
13 Jul
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Dental Center
Friday
16 Jul
Dental Center
Saturday
17 Jul
Dental Center
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Tuesday
20 Jul
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Dental Center
Friday
23 Jul
Dental Center
Saturday
24 Jul
Dental Center
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Tuesday
27 Jul
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Dental Center
Friday
30 Jul
Dental Center