นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาการบาดเจ็บในนักกีฬา
ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นไขว้หน้า
ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูก
ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมการบาดเจ็บของผิวกระดูกอ่อน
ผ่าตัดเสริมเอ็นด้านนอกเข่า
ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมแซมหมอนรองกระดูกเข่า
ผ่าตัดส่องกล้องซ่อมแซมกระดูกอ่อนเข่า
อาการเจ็บข้อพับเข่า
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ