นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.