พญ. อรรจนา เตชะกำพุช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. อรรจนา เตชะกำพุช