พญ. อรรจนา เตชะกำพุช

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. อรรจนา เตชะกำพุช