นพ. อัจฉริย สาโรวาท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. อัจฉริย สาโรวาท
Sunday
14 Mar
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar