นพ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..