นพ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์