นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
ผ่าตัดส่องกล้อง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
BBBB
Clinical Fellow in Spine Surgery Chulalongkorn University, Thailand

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Biportal endoscopic spine surgery The Leon-Wiltse Memorial Hospital, Suwon, South Korea, เกาหลีใต้
BBBB
Minimally invasive and endoscopic spine surgery The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital, Seoul, South Korea, เกาหลีใต้
BBBB
Endoscopic spine surgery Desert Institute Spine Center (DISC), Phoenix, Arizona, USA, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Spinal deformity and minimally invasive spine surgery The Cedars-Sinai medical center, Los Angeles, California, USA, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์