ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Nagoya University School of Medicine, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Arthroscopy of The Shoulder Joint University of Tokyo, Japan
Loading

Loading Schedule..

ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์