ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ