ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ
เสาร์
31 ก.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
03 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
04 ส.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
07 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
10 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
11 ส.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
14 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
17 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
18 ส.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
21 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
24 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
25 ส.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
28 ส.ค.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
31 ส.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
01 ก.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Medical Oncology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
04 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
07 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
08 ก.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Medical Oncology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
11 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
14 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
15 ก.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Medical Oncology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
18 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
21 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
22 ก.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Medical Oncology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Medical Oncology Center
เสาร์
25 ก.ย.
Medical Oncology Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Medical Oncology Center
อังคาร
28 ก.ย.
Medical Oncology Center
พุธ
29 ก.ย.
Medical Oncology Center