ผศ. นพ. สาธิต ศรีมันทยามาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. สาธิต ศรีมันทยามาศ