รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช
อังคาร
02 มี.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
พุธ
03 มี.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services