รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช
อังคาร
18 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
พุธ
19 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
ศุกร์
21 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
เสาร์
22 พ.ค.
IMS
Bangkok Hospital Delivery Services
อาทิตย์
23 พ.ค.
IMS
จันทร์
24 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
อังคาร
25 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
พุธ
26 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
ศุกร์
28 พ.ค.
Bangkok Hospital Delivery Services
เสาร์
29 พ.ค.
IMS
Bangkok Hospital Delivery Services
อาทิตย์
30 พ.ค.
IMS