ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 5, กรมแพทย์ทหารบก, ไทย

นัดหมายแพทย์

ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
31 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
01 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
07 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
08 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
14 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
15 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
21 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
22 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
28 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
29 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
30 ต.ค.