ผศ. นพ. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์