ผศ. นพ. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Internal Medicine - Endoscopic Ultrasound Program Indiana University School of Medicine, United States
BBBB
Internal Medicine - Retrograde Cholangiopancreatography Program Indiana University School of Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..