ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Advanced Surgical Training of Lymphedema Clinic, the Department of Breast Center Kameda Medical Center, Japan
BBBB
Advanced Clinical Training in the Department of Breast Cancer Kameda Medical Center, Japan
BBBB
Head Neck and Breast Surgery Siriraj Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ