ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม

นัดหมายแพทย์

ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ