ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Workshop Chemotherapy Administration, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และ ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย), ไทย

นัดหมายแพทย์

ผศ. พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ