ผศ. พญ. พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Pain Science and Society, King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การบำบัดความปวด, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Chronic Pain, McGill UNIVERSITY, Canada
Loading

Loading Schedule..