ผศ. พญ. พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ. พญ. พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์
Friday
06 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
29 Sep
Thursday
30 Sep
Friday
01 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
02 Oct
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
09 Oct
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
16 Oct
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
23 Oct
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Saturday
30 Oct