ผศ. พญ. พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Pain Science and Society, King s College London, UK, United Kingdom
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การบำบัดความปวด, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Chronic Pain, McGill UNIVERSITY, Canada