ผศ. นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล