รศ. ดร. ทพญ. กนกวรรณ นิสภกุลธร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, University of Minnesota School of Dentistry, United States
BBBB
Advanced Education Program in Periodontology, University of Minnesota School of Dentistry, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา, ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology (Recertification 2023-2028), United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Periodontology and Dental Implant Surgery, The American board of Periodontology, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงามศัลยกรรมปลูกเหงือกศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์เลเซอร์ทางปริทันต์
Loading

Loading Schedule..