รศ. ดร. ทพญ. กนกวรรณ นิสภกุลธร

ปริทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์
เลเซอร์ทางปริทันต์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy University of Minnesota School of Dentistry, United States
BBBB
Advanced Education Program in Periodontology University of Minnesota School of Dentistry, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา American Board of Periodontology, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา American Board of Periodontology (Recertification 2023-2028), United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Periodontology and Dental Implant Surgery The American board of Periodontology, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

รศ. ดร. ทพญ. กนกวรรณ นิสภกุลธร