ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Prosthodontics, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา
BBBB
Residency Program in Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University School of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้า

นัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช