ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช

ทันตกรรมประดิษฐ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
การบูรณะฟันทั้งปาก
การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Prosthodontics มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทยสภา
BBBB
Residency Program in Maxillofacial Prosthetics Louisiana State University School of Dentistry, United States
Loading

Loading Schedule..

ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช