ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, บูรณะช่องปากและใบหน้า, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช