ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Prosthodontics, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา
BBBB
Residency Program in Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University School of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลการบูรณะฟันทั้งปากการบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียม
Loading

Loading Schedule..