ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, บูรณะช่องปากและใบหน้า, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย
BBBB
Course Certificate Basic Training, Clinical, Branemark Clinic Dental Health Care Gothenburg, สวีเดน
BBBB
Certificate of Implantology one year course,1996-1997, Branemark System, สวีเดน

นัดหมายแพทย์

ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช