ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ