ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจ
หัวใจล้มเหลวขั้นสูงและการปลูกถ่ายหัวใจ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ผ่าตัดส่องกล้อง
รักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ