ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ
ศุกร์
25 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.