รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Research Visiting Scholar Spine Fellowship Program Rothman Institute of Orthopaedics, United States
BBBB
Research Spine Fellow North Shore University Health System, University of Chicago, United States
Loading

Loading Schedule..

รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล