รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Research Visiting Scholar Spine Fellowship Program, Rothman Institute of Orthopaedics, United States
BBBB
Research Spine Fellow, North Shore University Health System, University of Chicago, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..