รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ