รศ.พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

รศ.พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล
ศุกร์
23 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
27 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
28 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
04 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
05 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
07 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
11 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
12 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
14 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
18 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
19 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
21 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
25 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
26 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
28 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
01 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
02 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
08 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
09 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
15 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
16 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
22 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
23 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
29 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)