รศ. พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..

รศ. พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล