รศ. พญ. พรรณพิศ สุวรรณกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..