รศ. นพ. มารุต อรุณากูร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Foot and Ankle, University of Iowa Hospitals and Clinics, United States

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. มารุต อรุณากูร