รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก

พยาธิวิทยาช่องปาก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยาช่องปาก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมครอบครัว
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy in Tropical Medicine มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
พยาธิวิทยาช่องปาก ทันตแพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก