รศ. นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719