รศ. นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, แพทยสภา
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Interventional Neuroradiology, University of Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..