รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ American Board of Internal Medicine (1998-2008), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (1993-2003), United States
BBBB
Cardiac Electrophysiology Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Cardiology Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Internal Medicine Wayne State University, United States
Loading

Loading Schedule..

รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร