รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (1998-2008), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (1993-2003), United States
BBBB
Cardiac Electrophysiology, Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Cardiology, Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Internal Medicine, Wayne State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจยาต้านการแข็งตัวของเลือด
Loading

Loading Schedule..