รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
โครงการพัฒนาจิตและศักยภาพบุคลากร ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ครั้งที่ 4 (ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ไทย
BBBB
5th Edition of the JCI Accreditation Standards for Hospital Update, BDMS, ไทย

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร