รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, American Board of Internal Medicine (1998-2008), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (1993-2003), United States
BBBB
Cardiac Electrophysiology, Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Cardiology, Emory University School of Medicine, United States
BBBB
Internal Medicine, Wayne State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร