ศ. คลินิก นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
LIVE demonstration from National University Heart Centre Singapore, AICT-AsiaPCR, สิงคโปร์

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล
Monday
10 May
Cardiac Center
Tuesday
11 May
Cardiac Center
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Monday
17 May
Cardiac Center
Tuesday
18 May
Cardiac Center
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Cardiac Center
Tuesday
25 May
Cardiac Center
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Cardiac Center
Tuesday
01 Jun
Cardiac Center
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Cardiac Center
Tuesday
08 Jun
Cardiac Center
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Cardiac Center
Tuesday
15 Jun
Cardiac Center
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Cardiac Center
Tuesday
22 Jun
Cardiac Center
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Cardiac Center
Tuesday
29 Jun
Cardiac Center
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Cardiac Center
Tuesday
06 Jul
Cardiac Center
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Cardiac Center
Tuesday
13 Jul
Cardiac Center
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Cardiac Center
Tuesday
20 Jul
Cardiac Center
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Cardiac Center
Tuesday
27 Jul
Cardiac Center
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul