รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล