รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, แพทยสภา
BBBB
Research Fellowship PET/CT in Oncology & Neurology, University of Pennsylvania, United States
BBBB
Research Fellowship PET/CT in Oncology, MD Anderson Cancer Center, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certified Clinical Densitometrist (CCD), International Society for Clinical Densitometry (ISCD), สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..