รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา
BBBB
Research Fellowship PET/CT in Oncology & Neurology University of Pennsylvania, United States
BBBB
Research Fellowship PET/CT in Oncology MD Anderson Cancer Center, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certified Clinical Densitometrist (CCD) International Society for Clinical Densitometry (ISCD), สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..