เครื่องช่วยฟัง สิ่งจำเป็นสำหรับใคร

1 นาทีในการอ่าน
เครื่องช่วยฟัง สิ่งจำเป็นสำหรับใคร

แชร์

ปัญหาเรื่องการได้ยินเป็นปัญหาสำคัญ แต่มักถูกละเลยจากผู้ที่มีความผิดปกติเสมอ เพราะผู้ที่มีความผิดปกติส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการเจ็บปวดและอาการมักจะค่อยเป็นค่อยไป ในทางการแพทย์ผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินเป็นความพิการทางร่างกายกลุ่มหนึ่ง ในต่างประเทศกล่าวว่า Deaf is A Silent Handicap คือ ผู้ที่พิการทางการได้ยิน เป็นความพิการที่ซ่อนเร้น ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เหมือนผู้พิการกลุ่มอื่น ๆ

 

รู้จักเครื่องช่วยฟัง

นอกจากผู้พิการทางการได้ยินที่หูหนวกเลยแล้ว ยังมีกลุ่มที่มีความผิดปกติทางการได้ยินตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขึ้นรุนแรง กลุ่มผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินเหล่านี้ ถ้าพบในเด็ก อาจจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาช้า พูดไม่ชัด การเรียนแย่ ในผู้ใหญ่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับบุคคลอื่น การทำงาน หรือแม้กระทั่งการได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องช่วยฟัง


ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังแบ่งเป็นหลายประเภท ที่คุ้นเคยกัน คือ แบบกล่องและแบบทัดหลังหู ซึ่งใช้กันทั่วไป แต่ทั้ง 2 แบบ ยังมีขนาดใหญ่และมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้มีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังจนมีขนาดเล็ก สามารถใส่ในรูหูได้ ทำให้มองไม่เห็นจากภายนอก หมดปัญหาเรื่องความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องช่วยฟังระบบดิจิทัล ซึ่งมีความคมชัดมากกว่าแบบเดิม และมีความสามารถในการลดเสียงรบกวน อันเป็นสาเหตุสำคัญของการไม่ใช เครื่องช่วยฟัง เนื่องจากผู้ป่วยรำคาญได้อีกด้วย


เลือกเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังแต่ละประเภทให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ ความต้องการส่วนบุคคล เนื่องจากถ้าเลือกเครื่องช่วยฟังไม่เหมาะกับผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้เครื่องเบื่อและไม่ค่อยยอมใช้ ทำให้ผู้มีความผิดปกติ ทางการได้ยินไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องช่วยฟังนั้น ๆ


ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการตรวจหาความผิดปกติทางการได้ยิน ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ สามารถให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินให้กับผู้ที่มีความผิดปกติ ทางการได้ยิน โดยการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ดังนั้นหากพบว่าคนใกล้ชิดเริ่มมีความผิดปกติทางการได้ยิน อย่ารอจนไม่สามารถแก้ไขหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการได้ยินได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจและฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนสายเกินไป


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

แชร์