ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยเลสิก

1 นาทีในการอ่าน
ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยเลสิก

แชร์

คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าใคร ๆ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ได้ ในทางตรงกันข้ามคนบางคนอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการทำเลสิก โดยปกติจักษุแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบวัดค่าสายตา ตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด รวมถึงมีการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ เช่น ความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา วัดระดับการเบี่ยงเบนของแสง (Wavefront Analysis) เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการเข้ารับการผ่าตัดทำเลสิก

 

ใครเหมาะกับการทำเลสิก

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี

 • มีปัญหาในการสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ อันเนื่องมาจากอาชีพ กิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงงานอดิเรก

 • ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 • ไม่มีโรคของกระจกตาและโรคตาอย่างอื่นที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคเบาหวาน SLE ฯลฯ

 • เข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี LASIK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง


ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

การตัดสินใจทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ ทั้งในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วเลสิกเป็นหัตถการที่ไม่มีผลข้างเคียงและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสายตา หากอยู่ภายใต้การดูแลจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ และแทบไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการผ่าตัดแก้ไขหรือทำให้เกิดการสูญเสียทัศนวิสัยอย่าง

อย่างไรก็ตามอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อย ได้แก่

 • การติดเชื้อ (Infection)

 • การแก้สายตาขาดหรือเกิน (Under and Over corrections)

 • การเห็นแสงกระจาย (Glare) หรือ มีรัศมีรอบดวงไฟ (Halo) โดยเฉพาะตอนกลางคืน ในระยะแรก ๆ หลังการรักษาแล้วจะค่อย ๆ ดีขึ้น

 • ความคมชัดไม่คงที่ (Fluctuation of Vision)

 • ภาวะตาแห้ง (Dry Eyes)


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์