การทำเลสิกแบบไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก ReLEx รพ กรุงเทพ : โชว์ข่าวเช้านี้

< 1 นาทีในการอ่าน

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (1/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (2/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (3/3)

LASIK คืออะไร? วิธีการทำเป็นอย่างไร? | ศูนย์เลสิกกรุงเทพ

เตรียมตัวก่อนทำเลสิก : ผู้หญิงถึงผู้หญิง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์