การทำเลสิกไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก ReLEx รพ.กรุงเทพ

< 1 นาทีในการอ่าน

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (1/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (2/3)

สุขใจ ใกล้หมอ: เปิดโลกใบใหม่ด้วยเลสิก (3/3)

 

LASIK คืออะไร? วิธีการทำเป็นอย่างไร? | ศูนย์เลสิกกรุงเทพ

 

เตรียมตัวก่อนทำเลสิก : ผู้หญิงถึงผู้หญิง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์