อวัยวะเทียม...ช่วยให้คนไข้กลับมามั่นใจใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง

< 1 นาทีในการอ่าน
อวัยวะเทียม...ช่วยให้คนไข้กลับมามั่นใจใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง

แชร์


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.

แชร์