อวัยวะเทียม...ช่วยให้คนไข้กลับมามั่นใจใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง By Bangkok Hospital

< 1 นาทีในการอ่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 1 7.00 น.

แชร์