Medical Show บอกเล่าทุกข์ หมอเล่าสุข ตอนเลสิกไร้ใบมีด ReLEx Smile By Bangkok Hospital

< 1 นาทีในการอ่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์