เพราะสุขภาพ ประนีประนอมไม่ได้

< 1 นาทีในการอ่าน
เพราะสุขภาพ ประนีประนอมไม่ได้

แชร์

ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของคนไทย เช่นโรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ นอนดึก อย่าปล่อยให้ตัวเองเสี่ยง ตรวจสุขภาพประจำปีช่วยได้ ให้แพทย์เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ วางแผนสุขภาพป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดโรค เพื่อสุขภาพดีระยะยาว….เพราะเรื่องสุขภาพรอไม่ได้!!!


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์